רקע היסטורי וארכיאולוגי

דר' יאיר פורסטנברג

על מרכזיותו של מנהג ליקוט העצמות בארץ ישראל בעת העתיקה אנו לומדים גם מן הממצאים הארכיאולוגיים וגם מן הספרות ההלכתית של אותה תקופה. המקורות מאירים ומשלימים זה את זה. 

ממצא ארכיאולוגי

שיטת הקבורה המרכזית ביהודה מתקופת המלוכה ועד סוף העת העתיקה (תקופה של כאלף וחמש מאות שנה!), היתה בשיטת ליקוט עצמות. ראשית השכיבו את הנפטרים במקום ייעודי במעין מיטה שנחצבה במערה, ובהמשך ליקטו את עצמותיהם והעבירו למקום אחר במערה. מבנה המערות השתנה עם הזמן וגם דרך ליקוט העצמות, אך ישנה רציפות ברורה בין התקופות. יהודי בית שני הכירו את מערות הקבורה מתקופת בית ראשון. הם שימרו חלק ממאפייני הקבורה לצד פיתוח דרכים חדשות לליקוט העצמות.

המבנה של מערות הקבורה מתקופת המלוכה ביהודה משקף את רעיון הקבורה המשפחתית. ראשי המשפחה הונחו במקום מיוחד, וגופותיהם נשמרו שם. שאר בני המשפחה הונחו באצטבאות מסביב לחדרים, ומשם הם פונו אל חללים תחתונים שבהם נערמו עצמות כל בני המשפחה (מקובל לקרוא לחללים אלה מאסיפה). שלבי הקבורה משתקפים בתיאור המקראי (על דרך השלילה): 'לא יספדו ולא יאספו ולא יקברו' (ירמיה כה לג). לאחר שמספידים את המת הוא נאסף אל אבותיו במערה ואז עצמותיו נקברות במאסיפה. אמנם לצד דרך קבורה זו, נהגו גם לקבור בארונות ניידים או חצובים בקיר, אך מן הממצא הארכיאולוגי עולה שזו תופעה נדירה שהתייחדה לבודדים בעלי מעמד. אותה כפילות בדרך הקבורה מוכרת גם מן הממצא בתקופת בית שני.

תקופת בית שני

מסביב לירושלים של תקופת בית שני היו פזורים מאות מערות קבורה. בשל האיסור לקבור בתוך העיר הנקרופוליס (עיר הקברים) של ירושלים השתרעה סביבה עד מרחק של 3 ק"מ. מכלולי הקברים כוללים חצר בכניסה למערה, שלעיתים נסמכו לה מקוואות, חזית מעוטרת ובתוכה חדר מבוא. פתחים קטנים החסומים בגולל (אבן מסותת שסתמה את הפתח) הובילו מן המבואה למערות הקבורה, שכל אחת מהן היתה מוקפת בכוכים לקבורה. גודל הכוכים היה כדי להכניס לתוכם את הנפטר: עומקם כשני מטרים, רוחבם כ-50 ס"מ וגובהם כ-70 ס"מ, וניתן היה לסגור את פתחם באמצעות לוחות. במערכות גדולות כגון קברי הסנהדרין חצבו שתי קומות של כוכים.

לצד שיטת הקבורה המרכזית בכוכים נשמרה גם הדרך הקדומה להנחת הגופה. במספר מערות נחצב לאורך הקיר מקום משכב לאורך הקיר בצורת קשת (אורקוסוליה), או שנחפרה שוקת באצטבה לאורך הקיר. בין כך ובין כך משכבים אלו שמשו רק לקבורה ראשונה, ומשם הם הועברו לקבורה שנייה.

בדומה לממצא מבית ראשון, נמצאו במערות הקבורה רק מספר מועט של ארונות (סרקופגים). לעומת זאת, נמצאו אלפי גלוסקמאות, אלו הן תיבות אבן שאורכן כאורך עצם הירך ורוחבן כגודל הגולגולת, והן מלמדות על שיטת הקבורה הדומיננטית בקרב בני ירושלים בדורות האחרונים שלפני החורבן. הגלוסקמאות היו פזורות ברחבי המערות, לעיתים נאספו בחדר מיוחד, לעיתים הוכנסו לכוכים או הונחו על המשכב החצוב. הממצא הארכיאולוגי מלמד שהגלוסקמאות הוכנסו לשימוש החל מתקופתו של הורדוס (כמאה שנה לפני חורבן המקדש), ושהן החליפו דרכים קודמות לליקוט עצמות, שניתן למצוא גם באותן מערות קבורה.

בשלבים מוקדמים של השימוש בכוכים נהגו לאסוף את העצמות אל אחד הכוכים. במקביל נמצאו גם מערות ובהן כוכי ליקוט שנחצבו בדופן המערה בגבהים שונים של הקיר, שאליהם הועברו העצמות מן הכוכים. שיטות אלו של ליקוט עצמות נהגו מראשית שיטת הקבורה בכוכים לאורך התקופה החשמונאית, ועד להתפשטות השימוש בגלוסקמאות כמאה שנה מאוחר יותר. גם מי שלא זכה לקבורה מכובדת במערה מלכתחילה, אלא לקבורת שדה, עצמותיו נאספו מאוחר יותר לגלוסקמה שהונחה בתוך פיר שנחפר באדמה.   

הממצא הארכיאולוגי מלמד על התפתחות מדורגת של מנהג ליקוט העצמות. בתקופת בית ראשון, כפי שניתן לראות בכתף הינום, הנפטר הונח על אצטבה בחלל המערה, ולאחר מכן עצמותיו הועברו לחלל תחתון ששימש למאסיפה לכל עצמות בני המשפחה. עם המעבר לדרך הקבורה בכוכים באמצע המאה השנייה לפני הספירה (בהשראת נהגי קבורה מן הסביבה), נוצרה האפשרות לכל אדם להקבר בחלל נפרד, ובעקבות זאת התפתחה גם הטכניקה לאסוף את העצמות למקומות מיוחדים, כמו בכוכים קטנים בקירות המערה. לבסוף, באמצעות הגלוסקמה הובטח מקום מכובד ומוגן לעצמות כל אחד ואחד. תהליך זה מסביר את העובדה שמצאנו מערות קבורה (למשל ביריחו) הכוללות זו לצד זו דרכים שונות לליקוט עצמות, ואף גלוסקמאות לצד מאספות.

ככלל, חלל המערה הכיל מגוון מצבים. מצד אחד, בתוך כוכים שנועדו מתחילה לקבורה ראשונה נצברו גם גלוסקמאות, ומצד שני, לעתים הקפידו להשאיר את הנפטר בכוך מבלי לפנות את עצמותיו. כך למשל מופיע בכתובת בארמית שנחרתה מעל אחד הכוכים במערת הקברים בנחל קדרון:

היקף התופעה לאחר החורבן

שיטת הליקוט בגלוסקמאות היתה שיטה יהודית ייחודית שהתאימה למציאות הדתית, הכלכלית והטכנולוגית בירושלים בדורות האחרונים של תקופת בית שני. עם חורבן בית המקדש, התפשטה מיומנות הכנת הגלסוקמאות (יחד עם מי שנאלצו לעזוב את העיר) למרחבים נוספים בארץ ישראל. לא נמצאו גלוסקמאות רבות מתקופה זו (כשבעים בצפון וכמה עשרות בדרום), אבל הן מאפיינות במובהק את אזורי ההתיישבות היהודים: שפלת יהודה ודרום הר חברון, לצד הגליל התחתון ומזרח הגליל העליון. במהלך התקופה לאחר החורבן איכות הייצור של גלוסקמאות האבן ירדה, עם אובדן הידע המקצועי של בעלי המלאכה בירושלים. ואת העיטורים העדינים בגלוסקמאות הקדומות החליף ייצור גס וכבד (שלעיתים אף היה בו כדי להכיל שני תאים). בד בבד במקומות שונים, בדרום הר חברון ובגליל התרחב השימוש בגלוסקמאות חרס. השימוש בגלוסקמאות המשיך עוד כמאה שנה לאחר החורבן עד שהוא פסק במהלך המאה השלישית או הרביעית (בתקופת האמוראים).

קשה להצביע על סיבה ברורה להפסקת השימוש בגלוסקמאות, גם אלו העשויות חרס או עץ. היה מי שראה בכך תגובת נגד למנהג הנוצרי שהתפשט באותה עת לשימור שרידי קדושים בתיבות שיש, מתכת או עץ, וניסיון להבדל ממנהג זה. אך כפי שמלמדים גם הממצאים הארכיאולוגיים וגם המקורות התלמודיים מן התקופה הבאה, ליקוט העצמות לא הוגבל לגלוסקמאות דווקא. כך מצאו היהודים דרכים להמשיך ולשמר את מנהג הליקוט באופן ייחודי ללא עקבות של השפעה תרבותית זרה.

וכך, גם לאחר הפסקת השימוש בגלוסקמאות, ההקפדה על ליקוט עצמות ושמירת עצמות כל נפטר יהודי מאפיינות את המנהג היהודי, בניגוד לדרך הקבורה בקרב קבוצות אחרות. כך עולה מן ההשוואה בין מערכות הקבורה היהודיים והנוצרים בבית גוברין מן המאה הרביעית והלאה. בעוד שהנוצרים ערמו את עצמות הנפטרים במאסיפות על המשכבים ועל הרצפה, במערכות הקבורה היהודיות בבית גוברין נפוצים מאוד כוכים קטנים לליקוט עצמות בקירות המערות מעל המשכבים, שניתנים היו לסגירה בלוח. באופן כללי, באזור הדרום השתמרה הקפדה על מנהג ליקוט העצמות, שהועברו עתה לגומחות, והדבר ניכר גם מחסרונו של ממצא סרקופגים באזור זה. גומחות לליקוט עצמות מצויים גם במערות קבורה יהודים בחוץ לארץ.

גם בבית הקברות הגדול בבית שערים נמצאו גומחות להטמנת העצמות. בד בבד, בית קברות זה מן המאה השלישית ואילך מצביע בעיקר על התחזקות המגמה בקרב היישוב היהודי בצפון הארץ לקבור בארונות מאבן, עופרת מחרס ומעץ. בעוד שהמערכות הגדולות כוללות מגוון רחב של ארונות, ובכלל זה סימנים לארונות עץ ועופרת לצד הסרקופגים הגדולים מאבן וכוכי הליקוט, במערכות הקבורה המאוחרות בשולי המתחם בבית שערים מצויות ארונות קבורה חצובים באבן (כפי שכבר מצאנו בתקופת בית שני) אך ללא כוכי ליקוט. בתוך מערות הקבורה שאפיינו את קבורה בארץ ישראל במשך אלף חמש מאות שנה, שימשו מלכתחילה זה לצד זה דרכים שונות לקבורה, ולקראת סופה של התקופה גברה נוכחותם של ארונות הקבורה (שחלקם אף יובאו מחוץ לארץ), ופחת מנהג ליקוט העצמות. הסיבה לכך אינה לגמרי ברורה, והחוקרים הצביעו על מגמה דומה גם בעולם הרומי באותה תקופה. אך גם שינוי זה היה זמני והמעבר הסופי ממערות קבורה לקבורה בשוחות באדמה, כפי שמוכר לנו היום, התרחש רק עם הכיבוש המוסלמי במאה השביעית.

מקורות תלמודיים

קברים וקבורה במשנה

כפי שעולה מן המקורות התלמודיים ליקוט עצמות היה הליך הקבורה הסטנדרטי שהיה מוכר בארץ ישראל בתקופת התנאים. מבחינה זו ישנה התאמה בין ספרות חז"ל ובין הממצא הארכאולוגי, והם משקפים את אותם נהגים ואותו תהליך היסטורי. המשנה כוללת התייחסות לשני המרכיבים הבסיסיים של דרך הקבורה בתקופת בית שני, כפי שראינו בממצא הארכיאולוגי: הקבורה בכוכים וליקוט העצמות. למרות שהמשנה אינה מספקת הנחיות בנוגע לדרך הקבורה, היא כוללת נהגי קבורה שונים. ראשית, היא מניחה ששיטת הקבורה היא בכוכים, כלומר חלל קבר שמתוכו חצובים כוכים שעומקם כגובה אדם.

החצר, המערה והכוכים מתוארים במשנה בבא בתרא ו,ח:

המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה שמונה כוכין שלש מכאן ושלש מכאן ושתים מכנגדן וכוכין אורכן ארבע אמות ורומן שבעה ורחבן ששה רבי שמעון אומר עושה תוכה של מערה שש אמות על שמנה ופותח לתוכה שלשה עשר כוך ארבעה מכאן וארבעה מכאן ושלשה מכנגדן ואחד מימין הפתח ואחד מן השמאל

ועושה חצר על פי המערה שש על שש כמלא המטה וקובריה ופותח לתוכה שתי מערות אחת מכאן ואחת מכאן רבי שמעון אומר ארבע לארבע רוחותיה רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל לפי הסלע

גם המשנה במועד קטן (א,ו) מתייחסת לכוכים וקברות, כלומר מערת קבורה והכוכים שבתוכה, אך היא מוסיפה גם התייחסות לחציבת 'נברכת', שהיא השוקת המוכרת גם היא מממצא מערות הקבורה. בנוסף, אותה משנה גם מזכירה את האפשרות להכין ארון העשוי נסרים מעץ כדי להניח בו את את הנפטר, ואף זו, כפי שראינו, שיטת קבורה המוכרת מן הממצא הארכיאולוגי. כפי שראינו, לא היה מנהג אחיד בנוגע לדרך הקבורה הראשונה, אך הכוכים היו הדרך הדומיננטית ולצידם גם קבורה ראשונה בשקתות, עד שלב ליקוט העצמות. במקביל, במקרים מועטים נמצאו גם ארונות במערות הקבורה.

ליקוט עצמות מוזכר בשני הקשרים שונים במשנה. מצד אחד, ישנם מקרים שבהם אנשים נקברים באופן עראי ולא סדיר (או כעונש על ידי המלכות, תוס' אהלות טז יב), ויש לפנות את הקבר ולטהר את השדה. כך מתואר במשנה אהלות טז, ה: 'שדה שנהרגו בה הרוגים מלקט עצם עצם והכל טהור המפנה קברו מתוך שדהו מלקט עצם עצם והכל טהור בור שמטילים לתוכו נפלים או הרוגים מלקט עצם עצם והכל טהור'. מקרה נוסף של קבורה זמנית שיש לפנותה הוא במקרה של הרוגי בית דין, שמועברים לקברי אבותיהם רק לאחר שנתעכל הבשר (סנהדרין ו,ו).

לצד זאת, על פי המשנה ליקוט עצמות הוא גם חלק סדיר מהליך הקבורה הרגיל (גם אם לא הבלעדי). העדות המובהקת ביותר לכך מופיעה במשנה מועד קטן (א,ה):

ועוד אמר רבי מאיר: מלקט אדם עצמות אביו ואמו (בחול המועד) מפני ששמחה היא לו.

רבי יוסי אומר: אבל הוא לו.

הפרטים המדוייקים של ההליך אינם מוזכרים, אך ברי שזהו שלב קבוע של השלמת הליך קבורת בני המשפחה. כפי שהתלמוד מוסיף, על אף שליקוט העצמות עצמו מעורר צער, בסופו של דבר הוא מסמן את ההגעה למנוחת עולמים: 'אותו היום היה מתאבל ולמחר היה שמח, לומר שנינוחו אבותיו מן הדין' (ירושלמי מו"ק א,ה). כדי למנוע מן האדם עצמו לאסוף את עצמות הוריו היו חבורות שדאגו לכך (תוספתא מגילה ג, טו; וכן משמע מפסחים ח,ח 'מי שנתלקטו לו עצמות').

איך מלקטים עצמות?

ליקוט העצמות מן הכוכים או הנברכות הוא אפוא הליך קבוע, אך לאן אוספים אותן? המשנה אינה מספקת תשובה לכך, אך ישנם תיאורים יותר מפורטים במקורות אחרים. תוספתא סנהדרין (ט,ח) קובעת שמלקטין את העצמות וקוברין אותם בארון. בירושלמי המקביל נאמר 'וקוברים אותן ברזים', אך לא ברור מה כוונתה ונוסחה של מילה קשה זו (ירזין? ראזין?), האם אלו ארונות מעץ ארז (כפי שמשמע מחלק מן הנוסחים), או שזהו שיבוש של המילה היוונית soros שמשמעותו ארון לקבורה או לאפר הנפטר. לחילופין שמא המילה רומזת לכוך שבו טמנו את העצמות בקירות של מערות הקבורה?

מליקוט עצמות לקבורה בארונות

ההלכות השונות במסכת שמחות משקפות את עולמם של התנאים שבה נהג בדרך קבע ליקוט העצמות, אך מן הדיונים בתלמוד הירושלמי עולה שבתקופה זו, בסביבות המאה הרביעית, מנהג זה כבר היה להם זר, וצורת הקבורה הבלעדית שהיתה מוכרת להם היתה בארון:

תני "המעביר ארון ממקום למקום אין בו משום ליקוטי עצמות"

אמ' ר' אחא: הדא דאת אמ' בארון של אבן אבל בארון של עץ יש בו משום ליקוטי עצמות.

אמ' ר' יוסה: ואפי' בארון של עץ אין בו משום ליקוטי עצמות.  

איזהו ליקוטי עצמות? המעבירין באפיקריסין ממקום למקום.

ר' חגיי בשם ר' זעורה: ליקוט עצמות כשמוען, ותני כן ליקוט עצמות מלקט עצם עצם משיתאכל הבשר.

ניכר מן התלמוד שהוא אינו מכיר את מנהג ליקוט העצמות הסדיר ותהליך הקבורה הכפולה, כפי שדנו בו התנאים ולכן התלמוד נאלץ לשאול 'איזהו ליקוטי עצמות'. התלמוד מסביר שמדובר בעצמות המועברות ממקום למקום, כפי שלמשל הועברו גופותיהם של הנפטרים מחוץ לארץ לבית הקברות בבית שערים. לחילופין, ר' חגיי מצטט את המשנה העוסקת בליקוט עצמותיהם של הרוגים שנקברו באופן לא סדיר (אהלות טז ה).

המחלוקת בין ר' אחא לבין ר' יוסי, בנוגע להעברת עצמות ממקום למקום לא היתה תיאורטית בלבד, והיהודים נדרשו לפסוק בה הלכה למעשה. התלמוד ממשיך ומספר על ר' הלל מכיפרא שהעביר עצמות קרוביו בארון עץ ממקום למקום, והוא פנה לר' מנא בשאלת רב, האם עליו להתאבל? ר' מנא פוסק שלעניין אבלות חל עליו דין ליקוט עצמות כדעת ר' אחא ולפיכך הוא צריך לקרוע ולהתאבל. לעומת זאת, העברת העצמות בארון ממקום למקום אינה נחשבת כליקוט עצמות לעניין ההיתר של הכהן להיטמא.

הנה כי כן, הלכות 'ליקוט עצמות' התעצבו מחדש כאשר האמוראים כיוונו אותם כלפי פרקטיקה חדשה: העברת הארון עם העצמות ממקום למקום. בתוך כך גם נוצרו הנחיות הלכתיות חדשות לאבלות במקרה של העברת הארון.

אם כן, כמו בממצא הארכיאולוגי, כך גם מן המקורות התלמודיים עולה שבמהלך תקופת האמוראים (מאות 3-4) מנהג הקבורה השנייה חדל להתקיים כמציאות חיה. הגורמים לשינויי מנהג ולאימוץ דרכי קבורה חדשות מורכבים ומגוונים, ובמקרים רבים מעבר להשגתנו. המקורות התלמודיים אינם חושפים לפנינו את כל הרקע לתהליך זה, אך הם מעידים על הדינמיות של המנהג ומכירים בו. בד בבד, ההלכה התלמודית הגיבה לשינויי המנהג סביבה והמשיכה לשמר את העיקרון הבסיסי של ליקוט העצמות, ואת האפשרות של בני המשפחה להשלים את תהליך הקבורה בכמה שלבים, תוך יישומו של עקרון זה במצבים חדשים.

לקריאה נוספת

נ' אביגד, בית שערים – החפירות הארכיאולוגיות בשנים תשי"ג-תשי"ח, ג, ירושלים תשל"ב

מ' אביעם וע' שטרן, "קבורה בארונות חרס בגליל בתקופה הרומית", עתיקות 33 (תשנ"ח), עמ' 151-162

ז' וייס, "השפעות נוכריות על הקבורה היהודית בגליל בתקופת המשנה והתלמוד", ארץ ישראל כה (תשנ"ו), עמ' 356-364

ג' אבני, "בתי הקברות של ירושלים ובית גוברין במאות ד-ז לסה"נ כדוגמא לבתי קברות עירוניים בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית", עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית תשנ"ז

י' ברוך וא' לנדס-נגר, "מנהג ליקוט עצמות (Ossilegium) וקבורתן בגלוסקמאות באזור דרומא לאחר ימי הבית השני: נקודת מבט ארכיאולוגית", מחקרי יהודה ושומרון כז (תשע"ח), עמ' 19-47

ג' ברקאי, "קברים וקבורה ביהודה בתקופת המקרא", קברים ונהגי קבורה בארץ ישראל בעת העתיקה, בעריכת א' זינגר, ירושלים תשנ"ד, עמ' 96-164

ר' כחלילי, "התמורה במנהגי הקבורה בשלהי בית שני לאור חפירות בבית העלמין של יריחו", קברים ונהגי קבורה בארץ ישראל בעת העתיקה, בעריכת א' זינגר, ירושלים תשנ"ד, עמ' 173-189

ש' ספראי וז' ספראי, משנת ארץ ישראל: מסכתות מועד קטן וחגיגה, ירושלים תשע"ב

י' פטריך, "קבורה ראשונה על פי מקורות חז"ל: לביאורם של מונחים", קברים ונהגי קבורה בארץ ישראל בעת העתיקה, בעריכת א' זינגר, ירושלים תשנ"ד, עמ' 190-211

ג' פרסטר, "למקורות ומשמעות מנהג ליקוט עצמות (Ossilegium) וקבורתן בארונות אבן קטנים (גלוסקמאות) בקרב יהודים בארץ ישראל בסוף המאה הראשונה לפנה"ס ובמאה הראשונה לסה"נ", לאוריאל: מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה מוגשים לאוריאל רפפורט, בעריכת מ' מור, ירושלים תשס"ו, עמ' 539-545

ע' קלונר וב' זיסו, עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני, ירושלים תשס"ג

א' רגב, "הקבורה בגלוסקמאות ואינדיבידואליזם בחברה הירושלמית בסוף ימי בית שני", חידושים בחקר ירושלים 17 (תשע"ב), עמ' 239-252

ל"י רחמני, קטלוג של גלוסמקאות יהודיות: מאוספי מדינת ישראל, ירושלים תשנ"ד

 

  1. Aviam and D. Syon, "Jewish Ossilegium in Galilee”, What Athens has to do with Jerusalem: Essays on Classical, Jewish and Early Christian Art and Archaeology in Honor of Gideon Foerster, ed. L.V. Rutgers, Leuven 2002, pp. 151-187
  2. Avni, U. Dahari and A. Kloner, The Necropolis of Bet-Guvrin Eleutheropolis, Jerusalem 2008.
  3. Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period, Leiden 2005
  4. Zlotnick, Tractate Mourning (Semahot): Regulations regarding to Death, Burial and Mourning, New Haven 1966

 

[1] ברקאי, קברים וקבורה ביהודה בתקופת המקרא.

[2] קלונר וזיסו, עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני.

[3] חכלילי, "התמורה במנהגי הקבורה"

[4] רחמני, קטלוג של גלוסקמאות, עמ' 53-59; פרסטר, "למקורות ומשמעות מנהג ליקוט העצמות"; רגב, "הקבורה בגלוסקמאות".

[5] Aviam and Syon, "Jewish Ossilegium in the Galilee" ; ברוך ולנדס נגר, "מנהג ליקוט עצמות בדרומא".

[6]   ג' אבני, בתי הקברות של ירושלים ובית גוברין, 78-86; Avni, Dahari and Kloner, Bet Guvrin, 119-121

[7] אביגד, בית שערים; וייס, השפעות נוכריות.

[8]  ספראי, משנה מועד קטן, 48;

[9]  ליברמן, תוספתא כפשוטה, ה, עמ' 1235; Zlotnick, Tractate Mourning

[10] השווה פטריך, 196