מסורתי. הלכתי. משפחתי. אקולוגי.

מהי 'קבורת ארץ ישראל'?

קבורת ארץ ישראל הייתה נהוגה לפי המסורת היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד.

הנפטר נקבר באדמה בקבורת שדה רגילה בטקס יהודי, אך ללא הצבת מצבה. לאחר כשנה חברה קדישא מלקטים את עצמות הנפטר למתחם גלוסקמאות סמוך, למנוחת עולמים בחלקה משפחתית.

שיטת קבורה זו היא היחידה שהייתה נהוגה בזמן המשנה והתלמוד והיא הייתה הקבורה ההלכתית.

תקופת השיא של השיטה בארץ ישראל

על מרכזיותו של מנהג ליקוט העצמות בארץ ישראל בעת העתיקה אנו לומדים גם מן הממצא הארכיאולוגי וגם מן הספרות ההלכתית של אותה תקופה. המקורות מאירים ומשלימים זה את זה. 

שיטת הקבורה המרכזית ביהודה מתקופת המלוכה ועד סוף העת העתיקה (תקופה של כאלף וחמש מאות שנה!), היתה קבורה בשיטת ליקוט עצמות.

מסכת שמחות יב, ט:

"אמר רבי אלעזר בן רבי צדוק, כך אמר לי אבא בשעת מיתתו,
בני, בתחילה קברני בביקעה, ובסוף לקט את עצמיי
ותנם בגלוסקמא וכן עשיתי לו, כשם שעשה לאביו כך עשיתי לו"

בעשורים הקרובים לא יהיה מספיק מקום בארץ לקבור את כל הנפטרים, המסקנה הזאת זועקת מכל דוח שנעשה בנושא בשנים האחרונות.

צלילה אל נבכי תכנון שטחים לקבורה בארץ מגלה שאנו עלולים לכסות את השטחים הפתוחים בארץ בים של קברים ומגדלי קברים, שיהפכו בחלוף הזמן לערי רפאים, וזאת על חשבון מגורים ושטחים פתוחים לילדינו ונכדינו.

אז למה נדרש לחדש את
קבורת ארץ ישראל בימינו?

חזרה למסורת
חז"ל

מצוקת הקרקע
בישראל

קבורה משפחתית -
רב דורית

חסכון עצום בעלויות הקבורה למשקי הבית ולמדינה

פתרון ירוק
וידידותי לסביבה

נעימות
ואסתטיות

איך הקבורה בישראל יכולה להיראות בעוד כמה שנים?

קרדיט: שרונה קרמר, יותם ירון | האקדמיה בצלאל

תומכים בשיטה? מעוניינים בפרטים?

עמותת קבורת ארץ ישראל מנהלת מאגר של אנשים התומכים עקרונית בשיטת קבורה זאת,  ומבקשים לקבל עדכונים מהעמותה , לרבות עדכון כאשר ניתן יהיה להיקבר בשיטה זו הלכה למעשה.

רק אז המביע תמיכה, יוכל לשקול העניין ולהחליט לבד או בהיוועצות עם משפחתו, אם הינו מבקש להיקבר לאחר מותו בקבורת ארץ ישראל. 

*ידוע לי ששיטת קבורת ארץ ישראל אינה מיושמת כיום במלואה. לכן אבקש להשלים את תהליך ליקוט העצמות ברגע שיתאפשר.

אנו מבקשים מכל מי שנרשם לקבורה לתרום סכום מינימלי של 20 ₪ על מנת לסייע בהקמת ובהגדלת המאגר של המבקשים להיקבר בשיטה זו
[התרומה באמצעות קרן גוש עציון לפיתוח ומיועדת לפרויקט קבורת ארץ ישראל בלבד].