יתרונות השיטה

חזרה למקורות

חזרה למקורות

לעומת שיטות הקבורה החדשות שנוהגות היום במדינת ישראל - קבורת סנהדרין (כוכים), קבורה מכפלה וקבורה בקומות - השיטה של קבורת ארץ ישראל חוזרת לשיטה שהייתה נהוגה בארץ על פי ההלכה במשך כ-1,500 שנה, מימי התנ"ך ועד סוף תקופת התלמוד. ראוי שחזרת עם ישראל לארצו תהיה מלווה גם בחזרה למנהגי הקבורה שנהגו בה עד היציאה לגלות.

חיסכון בעלויות הקבורה למשקי הבית ולמדינה

חיסכון בעלויות הקבורה למשקי הבית ולמדינה

ברוב שיטות הקבורה עלות מצבה היא בין 6,000 ל-12 אלף ₪, והיא מוטלת על המשפחה. משפחות רבות רוכשות קבר לבן הזוג של הנפטר, והסכום יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. בקבורת ארץ ישראל המצבה היא למעשה הגלוסקמה ועלותה שולית יחסית. גם רכישת גלוסקמה בחיים צפויה להיות זולה יותר. העלות הכוללת של בניית קבר בקבורה רוויה מגיעה ל-23 אלף ₪, כולל המצבה, ואילו בקבורת ארץ ישראל העלות נאמדת ב-2,500 ₪ בלבד. במכפלות של מספר הנקברים הצפויים בעשורים הבאים, עלות הקבורה בשיטה הקיימת תגיע לכמאתיים מיליארד שקל, וזו תוטל על כלל הציבור. לסכום זה יש להוסיף את עלות התחזוקה השוטפת של המערכות בקבורה רוויה, ובהן מעליות ואחזקת המבנים. בכל אלה אין צורך בקבורת ארץ ישראל.

נעימות ואסתטיות

נעימות ואסתטיות

בשיטות הקבורה הנוכחיות נוצרים שטחים ענקיים של גושי בטון ושיש המולידים תחושת ניכור וריחוק. הדבר חמור שבעתיים נוכח העובדה ששטחים אלה צפויים להיות נטושים בחלוף דור או שניים ולהפוך לערי רפאים. התכנונים הראשוניים של מתחמי קבורת ארץ ישראל מצביעים על כך שניתן לשלב בהם צמחייה ודרכי גישה נוחות שייצרו תחושה נעימה ואסתטית של המתחם.

פתרון ירוק וידידותי לסביבה

פתרון ירוק וידידותי לסביבה

קבורת ארץ ישראל היא הפתרון הירוק ביותר. כל סוגי הקבורה האחרים, ובמיוחד קבורה רוויה בקומות, דורשים כמויות עצומות של בטון וכריית אבנים למצבות גדולות. התוצאה היא נזקים אקולוגיים כבדים לסביבה שבקבורת ארץ ישראל הם פחותים בהרבה. יתרון נוסף הוא כאמור השטח המועט ששיטה זו דורשת, המאפשר שימור ריאות ירוקות במקום ערי קברים נטושות בחלוף השנים.

קבורה משפחתית רב דורית

קבורה משפחתית רב דורית

באי בתי העלמין הם בעיקר בני המשפחה של הנקברים וידידיהם. במקרים רבים ילדי הנקברים ונכדיהם יגיעו לעתים לפקוד את קברי יקיריהם, אך לאחר שני דורות הקברים נותרים מיותמים והחלקות הופכות להיות עזובות. על פי דו"ח מבקר המדינה, מתוך 1,200 בתי עלמין הקיימים בישראל רק 65 פעילים מאוד, ונקברים בהם מעל מאה נקברים בשנה, 875 פעילים ברמה נמוכה יותר, ו-260 בתי עלמין אינם פעילים כלל. בקבורת ארץ ישראל ניתן להקים בעלויות נמוכות יחסית מתחמי קבורה משפחתיים כפי שהיה נהוג בארץ ישראל בעבר. בדרך זו אפשר לחזק את השורשים המשפחתיים ולשמר את המתחם פעיל במשך דורות אחדים, וכך הוא לא יהפוך כעבור שני דורות למתחם שומם חסר מבקרים.