מצגות מיום העיון שנערך במינהל התכנון

8.1.2020 בנושא העולם הבא של הקבורה ובה הוצגה היוזמה "קבורת ארץ ישראל".